Available courses

E-learningový kurz Vás seznámí se základní problematikou ochrany osobních údajů, kybernetické bezpečnosti, bezpečnosti informací a nařízením GDPR. Kurz je určen pro pracovníky obecních a městských úřadů. Kurz je ukončen závěrečným testem, po jehož úspěšném absolvování získáte osvědčení.


E-learningový kurz Vás seznámí se základními pojmy související s ochranou osobních údajů, kybernetickou bezpečností, bezpečností informací a nařízením GDPR. Kurz je určen pro pedagogické i administrativní pracovníky škol a školských zařízení. Součástí kurzu jsou příklady ze školské praxe. Kurz je ukončen závěrečným testem, po jehož úspěšném splnění získáte osvědčení. 


E-learningový kurz je určený pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení, kteří již absolvovali základní kurz Úvod do GDPR. Seznámíte se v něm s novinkami a řešením běžné školské agendy v souvislosti s nařízením GDPR. Součástí kurzu jsou také základní zásady kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti informací. Kurz je ukončen závěrečným testem, po jehož úspěšném absolvování získáte osvědčení.


E-learningový kurz je určený pro pracovníky obecních a městských úřadů.  Seznámíte se v něm s řešením situací, které souvisejí s nařízením GDPR a jako zaměstnanci úřadu se s nimi setkáváte v rámci běžné agendy. Součástí kurzu jsou také základní zásady dodržování kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti informací. Po úspěšném absolvování závěrečného testu získáte osvědčení. 


E-learningový kurz je určený pro ředitele a statutární zástupce škol a školských zařízení. Seznámíte se v něm s praktickými příklady běžné školské agendy, které souvisejí s nařízením GDPR. Součástí kurzu jsou také základní zásady kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti informací. Kurz je ukončen závěrečným testem, po jehož úspěšném absolvování získáte osvědčení.


E-learningový kurz je určený pro účetní, hospodářky a administrativní pracovníky škol a školských zařízení. Seznámí vás se základními pojmy týkající se ochrany osobních údajů, kybernetické bezpečnosti a nařízením GDPR. Součástí kurzu jsou příklady zaměřené na dopad nařízení GDPR na  oblast účetnictví a administrativy ve školství. Kurz je ukončen závěrečným testem, po jehož úspěšném absolvování získáte certifikát.

E-learningový kurz je určený pro starosty, statutární zástupce a tajemníky měst či obcí. Seznámí vás se situacemi, které jsou součástí běžné agendy obecních nebo městských úřadů a souvisejí s nařízením GDPR. Kurz obsahuje také základní zásady kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti informací. Po úspěšném absolvování závěrečného testu získáte osvědčení.


E-learningový kurz je určený pro účetní a personalisty. Seznámí vás se základními pojmy ochrany osobních údajů, kybernetické bezpečnosti a s nařízením GDPR. Součástí kurzu jsou příklady zaměřené na dopad nařízení GDPR na agendu účetnictví a personalistiky. Kurz je ukončený závěrečným testem, po jehož úspěšném absolvování získáte osvědčení

E-learningový je určený pro všechny veřejnoprávní původce. Kurz vás seznámí se základními pojmy a důležitými zákony týkající se spisové služby. Velká část školení je věnována samotnému výkonu spisové služby a také tomu, jakým způsobem souvisí výkon spisové služby a GDPR. 

Kurz obsahuje materiály pro školení LMS Moodle.

Zde máte možnost vyzkoušet si všechny zásadní úpravy kurzu, od změny struktury, úpravy témat, tvorbu činností až po nastavení splnění kurzu. Tento kurz je určen pouze pro testovací účely a jeho obsah je pravidelně obnovován do výchozího nastavení.

This is a sample Moodle course with which various kinds of activities and materials for study. To complete the course, it is necessary to complete the required activities and successfully pass the final test.


Toto je testovací kurz