Доступні курси

E-learningový kurz Vás seznámí se základní problematikou ochrany osobních údajů, kybernetické bezpečnosti, bezpečnosti informací a nařízením GDPR. Kurz je určen pro pracovníky obecních a městských úřadů. Kurz je ukončen závěrečným testem, po jehož úspěšném absolvování získáte osvědčení.


E-learningový kurz Vás seznámí se základními pojmy související s ochranou osobních údajů, kybernetickou bezpečností, bezpečností informací a nařízením GDPR. Kurz je určen pro pedagogické i administrativní pracovníky škol a školských zařízení. Součástí kurzu jsou příklady ze školské praxe. Kurz je ukončen závěrečným testem, po jehož úspěšném splnění získáte osvědčení. 


E-learningový kurz je určený pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení. Seznámíte se v něm s novinkami a řešením běžné školské agendy v souvislosti s nařízením GDPR. Součástí kurzu jsou také základní zásady kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti informací. Kurz je ukončen závěrečným testem, po jehož úspěšném absolvování získáte certifikát.


E-learningový kurz je určený pro pracovníky obecních a městských úřadů.  Seznámíte se v něm s řešením situací, které souvisejí s nařízením GDPR a jako zaměstnanci úřadu se s nimi setkáváte v rámci běžné agendy. Součástí kurzu jsou také základní zásady dodržování kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti informací. Po úspěšném absolvování závěrečného testu získáte osvědčení. 


E-learningový kurz je určený pro ředitele a statutární zástupce škol a školských zařízení. Seznámíte se v něm s praktickými příklady běžné školské agendy, které souvisejí s nařízením GDPR. Součástí kurzu jsou také základní zásady kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti informací. Kurz je ukončen závěrečným testem, po jehož úspěšném absolvování získáte osvědčení.


E-learningový kurz je určený pro účetní, hospodářky a administrativní pracovníky škol a školských zařízení. Seznámí vás se základními pojmy týkající se ochrany osobních údajů, kybernetické bezpečnosti a nařízením GDPR. Součástí kurzu jsou příklady zaměřené na dopad nařízení GDPR na  oblast účetnictví a administrativy ve školství. Kurz je ukončen závěrečným testem, po jehož úspěšném absolvování získáte certifikát.

E-learningový kurz je určený pro starosty, statutární zástupce a tajemníky měst či obcí. Seznámí vás se situacemi, které jsou součástí běžné agendy obecních nebo městských úřadů a souvisejí s nařízením GDPR. Kurz obsahuje také základní zásady kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti informací. Po úspěšném absolvování závěrečného testu získáte osvědčení.


E-learningový kurz je určený pro účetní a personalisty. Seznámí vás se základními pojmy ochrany osobních údajů, kybernetické bezpečnosti a s nařízením GDPR. Součástí kurzu jsou příklady zaměřené na dopad nařízení GDPR na agendu účetnictví a personalistiky. Kurz je ukončený závěrečným testem, po jehož úspěšném absolvování získáte osvědčení

E-learningový je určený pro všechny veřejnoprávní původce. Kurz vás seznámí se základními pojmy a důležitými zákony týkající se spisové služby. Velká část školení je věnována samotnému výkonu spisové služby a také tomu, jakým způsobem souvisí výkon spisové služby a GDPR. 

Kurz seznamuje uživatele se základními pojmy whistleblowingu a je zakončem krátkým testem a vystavením potvrzení o absolvování kurzu.