E-learningový je určený pro všechny veřejnoprávní původce. Kurz vás seznámí se základními pojmy a důležitými zákony týkající se spisové služby. Velká část školení je věnována samotnému výkonu spisové služby a také tomu, jakým způsobem souvisí výkon spisové služby a GDPR.