Název stránky

GDPR v účetnictví a personalistice

Current Status
Not Enrolled
Price
1 490,- Kč
Get Started

E-learningový kurz seznamuje uživatele se základní problematikou ochrany osobních údajů, kybernetické bezpečnosti, bezpečnosti informací a nařízením GDPR. Kurz je určen pro účetní a personalisty. Součástí kurzu jsou tematické příklady zaměřené na otázky týkající se dopadu Nařízení GDPR do účetnictví a personalistiky. Kurz je ukončen závěrečným testem, po jehož úspěšném absolvování získáte osvědčení.

Legislativa

Použitá literatura

  • NULÍČEK, Michal. GDPR - obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Praktický komentář. ISBN 978-80-7552-765-3.
  • NONNEMANN, František. Praktická příručka pro Pověřence pro ochranu osobních údajů. Tayllorcox - ensure your certification. Praha, 2018.
  • ŽŮREK, Jiří. Praktický průvodce GDPR: včetně úplného znění GDPR. 2. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, 2018. Právo (ANAG). ISBN 978-80-7554-152-9.
  • JIRÁSEK, Petr, Luděk NOVÁK a Josef POŽÁR. Výkladový slovník kybernetické bezpečnosti: Cyber security glossary. Třetí aktualizované vydání. Praha: Policejní akademie ČR v Praze, 2015. Řízení školy (Wolters Kluwer). ISBN 978-80--7251-436-6.
  • MELOTÍKOVÁ, Petra. Ochrana osobních údajů v rámci veřejné správy. Praha: Leges, 2018. Teoretik. ISBN 9788075022752.


Copyright © 2019 2K Consulting s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad & techka s.r.o.