Název stránky

GDPR pro školy a školská zařízení – úvod do problematiky

Current Status
Not Enrolled
Price
299,- Kč
Get Started

E-learningový kurz seznamuje uživatele se základní problematikou ochrany osobních údajů, kybernetické bezpečnosti, bezpečnosti informací a nařízením GDPR. Kurz je určen pro pedagogické i administrativní pracovníky škol a školských zařízení. Součástí kurzu jsou tematické příklady ze školské praxe. Kurz je ukončen závěrečným testem, po jehož úspěšném absolvování získáte osvědčení.

Legislativa

  • Metodická pomůcka k aplikaci obecného nařízení o ochraně osobních údajů a zákona o zpracování osobních údajů v podmínkách školství: (dokument PDF). MŠMT ČR [online]. Publikováno: 2017-11-07 [cit. 2018-07-27]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/44569/

Použitá literatura

  • NULÍČEK, Michal. GDPR - obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Praktický komentář. ISBN 978-80-7552-765-3.
  • NONNEMANN, František. Praktická příručka pro Pověřence pro ochranu osobních údajů. Tayllorcox - ensure your certification. Praha, 2018.
  • ŽŮREK, Jiří. Praktický průvodce GDPR: včetně úplného znění GDPR. 2. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, 2018. Právo (ANAG). ISBN 978-80-7554-152-9.
  • BARTÍK, Václav a Eva JANEČKOVÁ. Zpracování osobních údajů školami: včetně úplného znění GDPR. 2. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. Řízení školy (Wolters Kluwer). ISBN 978-80-7478-359-3.
  • JIRÁSEK, Petr, Luděk NOVÁK a Josef POŽÁR. Výkladový slovník kybernetické bezpečnosti: Cyber security glossary. Třetí aktualizované vydání. Praha: Policejní akademie ČR v Praze, 2015. Řízení školy (Wolters Kluwer). ISBN 978-80--7251-436-6.
  • VALENTA, Jiří, Luděk NOVÁK a Josef POŽÁR. Školské zákony a prováděcí předpisy s komentářem: Cyber security glossary. Třetí aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, 2005-. Práce, mzdy, pojištění. ISBN 978-80-7554-102-4.
  • MENDROK, Eva, Tomáš VAVRO a Marek ZEMAN. Školy a ochrana osobních údajů podle GDPR. Praha: Verlag Dashöfer, 2018. ISBN 978-80-87963-59-3.


Copyright © 2019 2K Consulting s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad & techka s.r.o.